logo BBH

Brassband Hombeek

PlastiKCs DASTECH Wim Moortgat Tuinwerken Crelan
Taille Unique Prosares - Professional Services and Resources Kantoor VKF Marcel De Boek - Tuinwerken

Privacyverklaring

Brassband Hombeek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring bieden we transparantie omtrent onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens, onder meer door de relevante wet- en regelgeving te volgen ( Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG (General Data Protection Regulation – GDPR).

Wij verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig met het doel waarvoor deze ons zijn verstrekt.

Privacy by design: wij verwerken enkel die gegevens die wij minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze verwerken.

Wij vragen u om toestemming waar wij die nodig hebben.

Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Aard van de gegevens Deze website verzamelt in principe geen persoonsgegevens van u. Het zou evenwel kunnen dat bepaalde embedded content wel info over u verzamelt. Hiervoor kunt u terecht bij het platform waarvan de content embedded werd.

Bent u lid of sponsor van Brassband Hombeek, dan verwerken wij van u:

Bent u geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan verwerken wij van u:

Heeft u uw adresgegevens ooit bij ons achtergelaten om post van de Brassband te ontvangen ter gelegenheid van onze evenementen, dan verwerken wij van u:

Al deze gegevens zijn nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt aan Brassband Hombeek.

Recht op inzage, aanpassing of verwijdering

Wil u uw gegevens inkijken, veranderen of verwijderen? Neem contact op via info@brassbandhombeek.be. Wij beloven uw aanvraag binnen de 15 dagen te beantwoorden. Uw nieuwsbriefvoorkeuren kunt u heel eenvoudig zelf aanpassen.

Verandert uw status binnen onze vereniging, dan verwijderen wij de gegevens die wij niet meer nodig hebben.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Vlamo, de Vlaamse amateurmuziekorganisatie, heeft toegang tot onze ledengegevens omwille van lidmaatschap- en verzekeringsdoeleinden.

yourmailinglistprovider.com heeft toegang tot de e-mailadressen voor de nieuwsbrief.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaringstermijn

Brassband Hombeek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u ons te contacteren via

info at brassbandhombeek punt be Brassband Hombeek
Boomkensstraat 2A
2811 Hombeek

U heeft daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Sven Oostens Ceulemans-Dirix Colonne-Vaganee Spoelders Tiling Levelit Hoeve Ten Bossche Bart Awept Renovatiewerken Brughuis Hollandse Mosselcentrale Yumeiho Belgium - specialist voor nek- en rugklachten Van Cauter Verschaeren-Mertens VGC Elec Lemca Squire Patton Boggs - Bart Vanderstraete Bruultjeshoek Buurtkapper ADC Travel Elisabeth Hotel Mechelen