Over Brassband Hombeek

De Koninklijke Fanfare Sint Cecilia ontstond in 1895. Na bijna honderd jaar musiceren als fanfare ging het orkest zich begin jaren negentig meer en meer als brassband profileren, tot in 1998 Brassband Hombeek een feit werd. Het verschil met een fanfare is dat bij een brassband als instrumenten enkel cornetten, een bugel, trombones, alto’s (althoorns), baritons, euphoniums, bastuba’s en percussie in het orkest zitten. Dus geen trompetten, geen hoorns, enz.

Concerten en repetities

Brassband Hombeek kiest in de eerste plaats voor het spelen van goed afgewerkte, mooie concerten. Ze boksten al meermaals grote evenementen in elkaar, al dan niet in samenwerking met muzikale monumenten als Walter Boeykens, Theo Mertens, André Van Driessche, Benny Wiame, Stef Pillaert, Ben Haemhouts, Roger Webster, Steven Mead, James Gourlay, Bert Joris, Jeroen Berwaerts, Brandt Attema, Svenja Van Driessche… Om maar te zeggen dat met een goede groep gemotiveerde amateurmuzikanten veel te bereiken valt.

Op de repetities zitten elke week een 35-tal muzikanten klaar om te werken aan een heel brede waaier aan muzikale genres.

Wedstrijden

Wereld Muziek Concours Kerkrade

Sinds 1989 heeft Brassband Hombeek vijf keer deel genomen aan het prestigieuze Wereld Muziek Concours in Kerkrade (1989/1997/2001/2009/2013).  Tijdens de eerste drie deelnames onder leiding van Michel Leveugle werden steevast een ‘Eerste Prijs’ behaald. In 2009 werd Brassband Hombeek onder leiding van Arthur Vanderhoeft winnaar in de derde afdeling ‘brassband’, waarna beslist werd in 2013 deel te nemen in tweede afdeling. Brassband Hombeek behaalde onder leiding van Raf Van Looveren een mooie derde plaats en gouden medaille.

Provinciale Orkestwedstrijden

Bij de laatste deelname, in 2016, werd Brassband Hombeek onder leiding van Raf Van Looveren geklasseerd in afdeling Uitmuntendheid.

Muziekatelier

Het jeugdbeleid heeft de laatste decennia een belangrijke plaats ingenomen bij Brassband Hombeek. Er is een eigen muziekatelier, waar hun jonge mensen enkel kwaliteit voorgeschoteld krijgen. Musiceren op een prettige manier staat er centraal, maar elk jaar is er in mei een leerlingenvoordracht, waar de jongelingen moeten tonen wat ze geleerd hebben. Ongeveer vijftien jeugdige muzikanten volgen les in het muziekatelier en ze hebben ook een jeugdband, waar nodig versterkt met muzikanten uit Brassband Hombeek. Deze jeugdband verzorgt af en toe ook een optreden: op die manier kunnen de jongelingen de nodige ervaring opdoen.

VOBK

Brassband Hombeek organiseert sinds 2005 het Vlaams Open Brassbandkampioenschap, een open brassbandkampioenschap dat om de twee jaar een internationaal muzikantenpubliek aantrekt en de luisteraars twee dagen eersteklasse muziek aanbiedt.

Voorzitter en dirigent

Voorzitter van Brassband Hombeek is Katrin Schütte. Zij volgde in 2012 Michel Leveugle op. Voorheen waren William Van der Bracht (2000-2006) en wijlen Rombout De Petter (1971-2000) voorzitter van deze vereniging.

Sinds 2014 staat Brassband Hombeek onder leiding van Stan Nieuwenhuis. De voormalige dirigenten van Brassband Hombeek zijn Michel Leveugle (1985-2006), opgevolgd door Arthur Vanderhoeft (2006-2010). Nadien was Raf Van Looveren (2010-2014) dirigent van Brassband Hombeek.